Трговац

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Стичу се следећа знања и вештине: припрема и организација процеса рада у продавници, набавка робе, складиштење и чување робе, продаја робе, одржавање презентације робе изван продавнице.

Након завршетка овог смера, могуће је одмах почети са послом или наставити ванредно школовање за четврти степен, образовни профил трговински техничар.


Ове школске године, у циљу безбедности ученика  због епидемиолошке ситуације,  практична настава није реализована у трговинским предузећима. Стечена теоријска знања, ученици су имали прилику да примене у виртуелним продавницама које су оснивали на часовима вежби.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email