Комерцијалиста

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Практична примена се одвија кроз предмет Обука у виртуелном предузећу које се обавља у специјализованим учионицама – бироима које су опремљене као канцеларије у предузећу.

Комерцијалисти – службеници у велетрговинским и спољнотрговинским предузећима набављају робу свих врста код произвођача, односно добављача и препродају је даље предузећима из области трговине, занатства и индустрије.

Велики део времена комерцијалисти проводе у канцеларијским просторијама где на компјутеру обављају већи део послова. Комитенте саветују и директно у продајном простору. Познато радно окружење им је и складиште где комерцијалисти врше пријем робе. У оквиру теренске службе путују аутомобилом да би обишли своје комитенте.

Ученици који заврше четворогодишње образовне профиле, могу да се запосле или упишу на академске и струковне студије:

  • друштвене (економски, правни, филолошки…),
  • природно-математичке (математика, географија…),
  • техничке (ФОН, саобраћајни, машински…),
  • факултете уметности и друге.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email