Финансијски администратор

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Практична примена се одвија кроз предмет Финансијско-рачуноводствена обука које се обавља у специјализованим учионицама – бироима које су опремљене као канцеларије у предузећу.

Занимање које одговара захтевима савременог канцеларијског пословања сваког предузећа и пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига.

Након завршетка школе, финансијски администратор може одмах да се укључи у посао, без дугог периода прилагођавања и да врло брзо напредује у даљој каријери као менаџер продаје, аналитичар, шеф рачуноводства за мала предузећа…

Ученици који заврше четворогодишње образовне профиле, могу да се запосле или упишу на академске и струковне студије:

  • друштвене (економски, правни, филолошки…),
  • природно-математичке (математика, географија…),
  • техничке (ФОН, саобраћајни, машински…),
  • факултете уметности и друге.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email