Економски техничар

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Практична примена се одвија кроз предмет Економско пословање које се обавља у специјализованим учионицама – бироима које су опремљене као канцеларије у предузећу.

Током свог школовања економски техничари се оспособљавају за обављање послова оператера платног промета, благајника, књиговође, евидентичара утрошака, рaчунарског оператера, статистичара обрађивача и комерцијалног оператера.

Економски техничари могу наћи запослење у свим привредним и ванпривредним организацијама на финансијским, књиговодственим и комерцијалним пословима.

Ученици који заврше четворогодишње образовне профиле, могу да се запосле или упишу на академске и струковне студије:

  • друштвене (економски, правни, филолошки…),
  • природно-математичке (математика, географија…),
  • техничке (ФОН, саобраћајни, машински…),
  • факултете уметности и друге.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email