May 27, 2020

Образовни профили

Финансијски администратор (IV)

•Занимање које одговара захтевима савременог канцеларијског пословања сваког предузећа и пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига •Након завршетка школе, финансијски

Настави читање »
Образовни профили

Комерцијалиста (IV)

•Комерцијалисти – службеници у велетрговинским и спољнотрговинским предузећима набављају робу свих врста код произвођача, односно добављача и препродају је даље предузећима из области трговине, занатства

Настави читање »
Образовни профили

Кувар и трговац (III)

Трговац •Стичу се следећа знања и вештине: припрема и организација процеса рада у продавници, набавка робе, складиштење и чување робе, продаја робе, одржавање презентације робе

Настави читање »
Образовни профили

Економски техничар (IV)

Током свог школовања економски техничари се оспособљавају за обављање послова оператера платног промета, благајника, књиговође, евидентичара утрошака, рaчунарског оператера, статистичара обрађивача и комерцијалног оператера Економски

Настави читање »