Кувар и трговац (III)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Трговац

Стичу се следећа знања и вештине: припрема и организација процеса рада у продавници, набавка робе, складиштење и чување робе, продаја робе, одржавање презентације робе изван продавнице. •Након завршетка овог смера, могуће је одмах почети са послом или наставити ванредно школовање за четврти степен, образовни профил трговински техничар

Кувар

Стичу се следећа знања и вештине: организовање сопственог рада и радног места, пријем, обрада и складиштење намирница, припрема јела за издавање, издавање поруџбине, вођење евиденција •Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела у различитим врстама кухиња угоститељских објеката, па је након завршетка овог смера, могуће одмах почети са послом

Share on facebook
Share on twitter
Share on email