Економски техничар (IV)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
  • Током свог школовања економски техничари се оспособљавају за обављање послова оператера платног промета, благајника, књиговође, евидентичара утрошака, рaчунарског оператера, статистичара обрађивача и комерцијалног оператера
  • Економски техничари могу наћи запослење у свим привредним и ванпривредним организацијама на финансијским, књиговодственим и комерцијалним пословима 

•Ученици који заврше четворогодишње образовне профиле, могу да се запосле или упишу на академске и струковне студије:

  • друштвене (економски, правни, филолошки…),
  • природно-математичке (математика, географија…),
  • техничке (ФОН, саобраћајни, машински…),
  • факултете уметности и друге.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email