02
јул
2019

Продужетак рока за подношење понуда 2. <<>> ЈН – Реконструкција и санација крова

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда и измена конкурсне документације.

Обавештење о продужетку

Измена конкурсне документације