27
јун
2019

Продужетак рока за подношење понуда <<>> ЈН – Реконструкција и санација крова

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда и измена конкурсне документације.

Обавештење о продужетку

Измена конкурсне документације