23
окт
2017

Дан школских библиотека

У библиотеци месец октобар посвећен је читању и књизи. Библиотекари су уз помоћ чланова библиотечке секције спровели анкету, на иницијативу директора школе, Наташе Глишовић, којом су испитали заинтересованост ученик за књиге ван лектире, како би у наредном периоду за библиотеку била омогућена набавка и тог фонда књига.
Циљ је спознаја читалачког интересовања код ученика, њихове креативне способности и разумевања литерарног стваралаштва, као и побуђивање могућих интересовања  на даље креирање духовног развоја, увећавање библиотечког фонда кроз донације и предлоге за куповину књига, општа заинтересованост за посету библиотеци и чланству у истој.
Поруке са најлепшим мислима о књигама и из књига, читању, библиотеци, у циљу јачања читалачке навике, подмиривању читалачке радозналости, одгонетању животних питања и истина, гајењу љубави према књигама и лепом казивању, окачили су чланови секције на паноу у библиотеци.
Као највернији читалац претходне године награђена је Тијана Стојановић ученица одељења  IV1, а као награду је добила књигу Иве Андрића, На Дрини ћуприја.